Bloggtoppen.se Sport Sport SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Blogglista.se BlogRankers.com

torsdag 15 januari 2009

Vinstras - men ändå bättre än väntat...

Industrivärden fortsätter envist att köpa aktier i Volvo. Under december förvärvade investmentbolaget 2,9 miljoner A-aktier i Volvo och äger nu nästan 70 miljoner A-aktier i fordonstillverkaren. Industrivärden äger därmed motsvarande 3,3 procent av kapitalet och 8,5 procent av rösterna i Volvo.Axier.se - Aktietips som fungerar i både upp- och nedgång på börsen. Sedan 2001 har vi varit aktiva i börsens alla faser och lyckats leverera kloka råd till våra kunder. Bli kund du med. Gratis nyhetsbrev, testa idag

Lastbilsbranschen är en viktig framtidsbransch för Sverige och efterfrågan på produkterna kommer att öka när den extrema situationen med kreditkrisen släpper. Det säger Volvos vd Leif Johansson. Om vi ska behålla vår ledande ställning är det viktigt att vi fortsätter att vara ledande inom områden som energieffektivitet och miljö.När det gäller marknaden skulle staten kunna påverka den positivt genom att höja skrotningspremierna på lastbilar – en åtgärd som även miljön skulle tjäna på eftersom det skulle leda till att vi fick bort de allra mest smutsiga och bränsletörstiga lastbilarna från våra vägar, säger Johansson.

Skandiabanken sänker sina boräntor med 0,11—0,25 procentenheter. Ett tvåårigt lån får en ränta på 3,44 procent och ett femårigt lån en ränta på 4,29 procent. Tremånadersräntan blir 3,37 procent.

Övervikt ? Vi söker 20 personer som vill tappa all sin övervikt.

"Det värsta i den ekonomiska situationen ligger inte bakom oss ännu. Det ser ut som om läget kommer att försämras ytterligare under större delen av 2009". Det säger Jamie Dimon, vd på JP Morgan Chase, i en intervju med Financial Times. David Hensley, ekonom på JP Morgan, konstaterar i ett kundbrev att den senast inkomna statistiken har lagt ytterligare mörker över utsikterna för USA-ekonomin på kort sikt. JP Morgan skruvar visserligen upp sin prognos över BNP under det fjärde kvartalet till -5,5 procent från -6 procent tidigare, till följd av ett oväntat lågt handels underskott i november. Men prognosen för det första kvartalet kapas samtidigt rejält, till -5 procent från -3 procent tidigare.

"Nedgången för BNP under 12-månadersperioden som avslutas med det andra kvartalet 2009 bedöms nu bli 2,9 procent, vilket skulle vara den fjärde största nedgången sedan 1958. Även om vi håller fast vid vår bedömning om att en måttlig återhämtning får fäste under det andra halvåret 2009 så innebär svagare tillväxt i början av året att nedåtriskerna har ökat", skriver David Hensley.

Budson - Öresauktioner och Lägsta budet auktioner

Allt fler företag vill arbeta med CSR, det vill säga ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Men innan man tar ett sådant steg bör man först göra klart vad motivet är. CSR-policys kan ibland vara luddiga. För att undvika sådana fällor är Sasja Besliks råd att analysera företagets verksamhet. Analysen bör ske utifrån tre parametrar: miljöpåverkan, social påverkan och ekonomisk påverkan. Man bör undersöka var de berör verksamheten och vad man kan göra åt det. Det viktigaste man kan göra för att lyckas med CSR-arbetet är att identifiera rätt frågor från början, koppla dem till sin affär och visa resultat, menar Sasja Beslik. Sedan måste man också kunna berätta om resultaten för andra. Många företag skriver hållbarhetsredovisningar där det inte finns några problem, det finns inga risker alls. Det är inte trovärdigt. Att inte fler företag gör verklighet av sina CSR-planer tror Sasja Beslik beror på att företagsledningarna inte tar frågan på allvar. Man ser oftast CSR som riskhantering, inte som affärsutveckling. Man är rädd att det ska kosta pengar.

Han tycker inte att man ska sätta upp CSR-specifika mål. De ska inkluderas när man sätter upp andra typer av affärsmål. Om man ska bredda sig på en viss marknad eller introducera en ny produkt ska CSR vara inkluderat i den satsningen. Om man lyfter ut CSR från ett affärsperspektiv så krockar ofta affärsmålen med CSR-målen. Om CSR-planen är för bred får man svårt att vara trovärdig i alla frågor och att åstadkomma konkreta resultat. Om man verkligen vill skapa en förändring är det bättre att bara fokusera på några frågor, det kan räcka med två.

Hög Spel Bonus - Klicka Här

Onsdagens nyhet - att SAS hade lyckats få piloterna och kabinpersonalen med sig på att sänka eller frysa lönerna - var för bra för att vara sann. Unionen säger absolut nej till den frysning av lönerna som kabinfacket SCC på SAS har gått med på. Kabinfacket får inte på egen hand göra ändringar i kollektivavtalet, säger Unionens förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt. Lönesänkningar eller lönefrysningar är ingen hållbar metod för att rädda jobben, enligt Unionen. Det finns inga garantier för att jobben verkligen blir kvar, och den enskilde riskerar att få lägre a-kassa och lägre pension om det ändå försvinner.

Gula tänder? - Vi har lösningen!

Det är cykliska bolag som gått bäst i år. Ett annat intressant fenomen – som är svårare att förklara – är att småbolagen klart utklassat börsens storbolag. Sedan årsskiftet har ett småbolagsindex stigit med drygt två procent medan OMXS, med tungviktarna, fallit med 4,6 procent. Det är en stor skillnad som till viss del kan förklaras av att det var storbolagen som lyfte mest under uppgången i december då investerarna tog ett bett på att konjunkturnedgången var inprisad och inte skulle bli å djup som vissa befarar. Även nu är det konjunkturen som står i centrum men nu handlar det om oro igen, efter den svaga makrostatistiken. Då är det stora bolag som säljs medan småbolagen inte står i fokus alls.

Busring med Mark Levengod?

31 tjänstemän och 23 kollektivanställda varslas på teknikföretaget Partnertech i Åtvidaberg. Företaget ska avveckla hela sin mekanikenhet, skriver Östgöta Correspondenten på nätet. Det här är första gången som tjänstemannasidan drabbas hårdare än de kollektivanställda.

Behöver du antivirusprogram ? Prova NOD32 gratis i 30 dagar.

Den amerikanska bankjätten JP Morgan Chase & Co redovisar en nettovinst för fjolårets fjärde kvartal på 702 miljoner dollar, att jämföra med vinsten på 3,0 miljarder dollar motsvarande period 2007. Helårets vinst rasade med 64 procent till följd av finanskrisen och landade på 5,6 miljarder dollar. Amerikanska JP Morgan Chase resultat per aktie för det fjärde kvartalet 2008 blev 0:07 dollar (0:86). Enligt Bloomberg News prognosenkät hade analytikerna i snitt räknat med ett resultat om 0:01 dollar per aktie.

Jämför pris på dina resor!

Riksgälden avser att täcka en del av det ökade lånebehovet med en ny lång nominell statsobligation som sannolikt kommer att introduceras under det första kvartalet 2009. Beroende på marknadens intresse och behov kan det bli fråga om en 30-årig obligation i stället för den 20-åriga obligation som tidigare diskuterats. Det sade Thomas Olofsson, upplåningschef vid Riksgälden vid en pressträff på torsdagen. "Om det blir en 20-årig eller kanske en 30-årig får vi se, det beror på marknadens intresse", sade han.Se Dagens Spel av mig

Läsa Dagens Inlägg:

Tvillingknocken
Skitdålig kvalité
Skandalen är ett faktum
Förkrossande siffror
Vinstras - men ändå bättre än väntat...
Vem vinner? Vem försvinner?
Skottsäkert
Probably the best beer in the world...
Google behöver mer googling...
Ras och åter ras...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 BloggRegistret.se Nätets bästa sajter!