Bloggtoppen.se Sport Sport SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Blogglista.se BlogRankers.com

onsdag 21 januari 2009

Ev. skattesmäll kapar vinsten...

Gårdagskvällen avslutades charmant med härliga börsras från USA. De amerikanska börserna gick kräftgång i tisdagens handel med press från banksektorn på spekulationer om att förluster kan tvinga bankerna att ta in nytt kapital. Nasdaq Composite uppvisade den största nedgången och föll 5,8 procent till 1.441. Dow Jones Industrial Average backade 4,0 procent till 7.949, medan S&P 500 backade 5,3 procent till noteringen 805. Dow Jones är är i år ned med drygt 9%..

Som ett brev på posten sjönk också de asiatiska börserna... Fortsatta signaler om problem i finanssektorn och ett större fall på USA-börserna fick flera av marknaderna i Asien att sjunka till den lägsta nivån på över sex veckor under onsdagen.

Mörkret kommer att vara kompakt i Asien under 2009 bla drabbas Singapore av den kalla finansvintern...Singapores ekonomi kan komma att uppleva sin värsta årliga tillbakagång i år i spåren av en kraftig nedgång i exporten. BNP kan komma att sjunka så mycket som 5 procent. Det uppger Singapores handelsdepartement i en ny prognos, enligt Bloomberg News.


Gula tänder? - Vi har lösningen!


Men mitt i bedrövelsen och den kalla finansvintern var det i varje fall en svensk som kom med positiva besked. Telekomföretaget Ericsson redovisar ett resultat efter finansnetto på 6,5 miljarder kronor för det fjärde kvartalet. Försäljningen uppgick till 67 miljarder kronor. Resultatet är bättre än vad analytikerkollektivet förutspått. Ericsson väntades redovisa ett resultat efter finansnetto på 5,4 miljarder kronor för det fjärde kvartalet. Ericsson redovisar därmed ett resultat som är 21 procent bättre än vad analytikerna bedömde inför rapporten.


Axier.SE - Nya analyser varje dag, följ utvecklingen av OMX, Ericsson, H&M, ABB mfl. Analyserna kommer innan handeln öppnar för dagen.


Utdelningen sänks till 1,85 kronor per aktie jämfört med 2,50 kronor förra året. Den sänkta aktieutdelningen ska mer ses i ljuset av åren som kommer, inte det år som har varit. Bolaget vill inte behöva gå till ägarna och begära nya pengar om man eventuellt vill köpa något företag eller om man hamnar i djup ekonomisk kris. Därför sparar man sina vinster. Dessutom kan Ericsson framöver tvingas skjuta till pengar i dotterbolaget Sony Ericsson som nu går med förlust. Mitt i brinnande finanskris och under ett kvartal som kallats det värsta för världsekonomin sedan 30-talet ökar Ericsson omsättningen med hela 23 procent, jämfört med det starka fjärde kvartalet 2007. Det var 14 procent bättre försäljning än marknaden hade väntat sig vilket är en stor avvikelse, även för Ericsson. Även kvartalets vinst på 6,5 miljarder kronor (före skatt) var klart bättre än förväntningarna, om än något sämre än samma period i fjol. Då ska man även komma ihåg att marknaden hade räknat med engångskostnader på 1,5 miljarder (omstruktureringskostnader och försäljning av Symbian), medan de i verkligheten landade på 2,2 miljarder kronor. Därmed var det verkliga resultatet ännu bättre. Ericssons viktigaste och största affärsområde, nätverken, övertygar mest med en oväntad stark tillväxt (22 procent) och en urstark rörelsemarginal på 14 procent.

Vinsten ökade för Ericsson och det var en riktigt bra rapport dock inte för en del av de anställda... Sammanlagt 5 000 personer får lämna företaget, varav 1 000 i Sverige. Under rubriken "Kostnadsanpassning" skriver Ericsson att neddragningarna av personal kommer att fortsätta i syfte att göra ytterligare besparingar. Kostnadsbesparingarna fortsätter också under 2009. Omstruktureringskostnader beräknas till 6 miljarder -7 miljarder kronor och en årlig besparing på 10 miljarder kronor förväntas från andra halvan av 2010 med en jämn fördelning mellan kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader, skriver bolaget. Vi kommer även att flytta vissa aktiviteter till lågkostnadsländer. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnås genom minskat antal konsulter och annan tillfällig personal, en konsolidering av centra för forskning och utveckling och uppsägningar.

Det måste kännas tveeggat för de som jobbar på Ericsson, stor glädje över rapporten men oro över om man får jobba kvar... Som vanligt när det gäller permittering av jobben så facket taget på sängen. Man undrar, sover de? Unionens klubbordförande på Ericsson i Kista, Bengt Fogelberg, hade inte hört talas om de nya nedskärningarna när TT ringde på onsdagsförmiddagen. Nedskärningar på Ericsson? Det kom som en överraskning, måste jag säga. Ericsson går ju mindre dåligt än konkurrenterna just nu och vi genererar vinst så jag har väldigt svårt att förstå varför man skulle säga upp mer folk. Det sparprogram som Ericsson redan sjösatt märks tydligt, påpekar han. Det finns en väldigt hård anspänning hos alla. Det finns inte en möjlighet att vi kan bli av med fler människor. Att ta bort alla konsulter är inte heller någon lösning. De gör väldigt viktiga saker, säger Bengt Fogelberg. Om vi ska göra oss av med fler människor så måste vi sluta göra saker, vi måste helt enkelt välja bort produkter.

Vad han än såger kommer nu herr Fogelberg se de 1000 jobben flyga bort från Ericsson...


Skydda din privatekonomi mot arbetslöshet!Övervikt ? Vi söker 20 personer som vill tappa all sin övervikt.


Avanza har det dock inte lika muntert som Ericsson. Vinsten sjönk med nästan 40 procent...Nätmäklaren Avanza redovisar en vinst före skatt på 50 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i fjol. Motsvarande period ett år tidigare var vinsten 82 miljoner kronor. Intäkterna sjönk till 124 miljoner kronor från 151 miljoner kronor. Provisionsintäkterna uppgick till 99 miljoner kronor (121). Courtageintäkterna var 62 miljoner (67) och fondprovisionerna 7 miljoner (19). Courtage per affär blev 84 kronor (100. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 6 kronor per aktie. "Förutsättningarna är goda att uppnå eller till och med överträffa våra långsiktiga mål avseende nettosparande. De kraftiga sänkningarna av styrräntorna medför emellertid att intäkter och vinst med nuvarande marknadsförutsättningar bedöms minska under 2009", skriver vd Nicklas Storåkers i rapporten.

Inte nog med att vinsterna fallit med 40 procent nu hotar också en skattesmäll som kan kapa vinsten med nästan 13 procent till... Avanza uppger att Skatteverket under det fjärde kvartalet har fattat beslut med anledning av en skatterevision i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, som påbörjades i december 2007. Av beslutet framgår att Skatteverket påför bolaget inkomstskatt avseende fondprovisioner för inkomståret 2006. Avanza bedömer att Skatteverkets övervägande saknar legal grund och ämnar söka förhandsbesked avseende tax 2009, i stället för att överklaga ovanstående beslut, i syfte att få ett snabbare behandling av frågan.

Avanza ämnar driva frågan till högsta instans om nödvändigt. Ökad skattekostnad med anledning av beslutet har därför inte reserverats i bokslutsrapporten. Om Skatterättsnämnden skulle lämna besked i enlighet med Skatteverkets beslut och få rätt i högre instans skulle skattekostnaderna för bolaget avseende inkomståren 2006-2008 öka med 7 miljoner kronor.

Japp som sagt vad där kan ytterligare 13 procent försvinna...


Budson - Öresauktioner och Lägsta budet auktioner
Se Dagens Spel av mig

Läs Dagens Inlägg:

Översteprästerna Lagerbäck & Andersson
Har man inte bränt allt på hembränt...
Lagerbäck pillar sig i naveln...
Frankenstein att framstå som Scarlett Johansson...
Nu blir det blodpudding och ärtsoppa...
Ev. skattesmäll kapar vinsten...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 BloggRegistret.se Nätets bästa sajter!